Oordeel cursisten

Nadat een cursus is afgerond wordt de deelnemers gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Daarin kunnen zij aangeven hoe zij de verschillende aspecten van de cursus hebben ervaren. Zo kunnen zij een oordeel geven over o.a. de accommodatie, het (theoretisch) niveau van de lessen en de kwaliteit van de geproefde wijnen. Op basis daarvan worden de cursussen zo mogelijk aangepast.

Tenslotte wordt gevraagd om een totaal oordeel te geven. Over de afgelopen periode was de gemiddelde score een ruime 8.